Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu nội dung và phương pháp đào tạo nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số trong các trường văn hóa nghệ thuật khu vực phía Bắc.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Việt Hương
Ngày bắt đầu 01/2009
Ngày kết thúc 12/2010

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Thông qua việc khảo sát mục tiêu, chương trình cũng như thực tiễn chất lượng đào tạo nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân tộc thiểu số trong các trường văn hóa nghệ thuật khu vực phía bắc hiện nay, đề tài sẽ đề xuất những giải pháp khả thi trong điều kiện hiện tại của ngành cũng như trong tương quan với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đổi mới nội dung và phương pháp, đặc biệt là xác định cụ thể mục tiêu, quy mô, phương thức đào tạo loại hình nghệ thuật này, nâng cao hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngành là xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung

- Khái quát về nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiếu số việt Nam.

- Thực trạng đào tạo nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số trong các trường văn hóa nghệ thuật phía Bắc hiện nay.

- Đổi mới việc giảng dạy nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số trong các trường VHNT phía Bắc.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha

Các Đề tài - Dự án khác của Nguyễn Thị Việt Hương