Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoạt động thư viện phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Lan Thanh
Ngày bắt đầu 01/2007
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Đề ra các yêu cầu và nhiệm vụ phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với thư viện vùng ĐBSH và đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong khu vực.

Nội dung

- Thư viện trước yêu cầu phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Hồng trong giai đoạn mới.

- Thực trạng hoạt động phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn của thư viện vùng ĐBSH

- Nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn của các thư viện vùng ĐBSH.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha