Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu và đề xuất giải pháp chuẩn hóa thuật ngữ trong lĩnh vực thư viện thông tin học ở Việt Nam.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Vũ Dương Thúy Ngà
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2007

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu và đánh giá thực trạng việc sử dụng các thuật ngữ khoa học trong lĩnh vực Thư viện - Thông tin học ở VN.

- Đề xuất các giải pháp  cụ thể để có thể thực hiện việc chuẩn hóa các thuật ngữ thư viện - thông tin học.

- Xây dựng thuật ngữ thư viện - thông tin học.

Nội dung

- Cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc chuẩn hóa thuật ngữ trong lĩnh vực Thư viện - Thông tin học.

- Thực trạng việc sử dụng thuật ngữ thư viện - thông tin học ở VN

- Các giải pháp chuẩn hóa thuật ngữ trong lĩnh vực thư viện – thông tin học.

- Danh mục thư viện - thông tin tập hợp 1120 thuật ngữ cơ bản thường gặp trong các sách, tài liệu tham khảo, giáo trình, các công trình nghiên cứu, các tạp chí, bản tin chuyên ngành thư viện - thông tin.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha