Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Mô hình và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin ở Việt Nam trong điều kiện xã hội thông tin hiện đại.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Tiến Hiển
Ngày bắt đầu 01/2003
Ngày kết thúc 12/2004

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu tìm ra một số giải pháp, phương thức và mô hình thích hợp về đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở VN nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra của xã hội thông tin hiện đại.

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo nghề thư viện thông tin, tạo ra các sản phẩm đào tạo có đầy đủ năng lực phẩm chất đáp ứng được các yêu cầu của thực tế.

Nội dung

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin và các yêu cầu đặt ra trong điều kiện xã hội thông tin hiện đại.

- Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin ở VN

- Mô hình và giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực thư viện thông tin ở VN trong điều kiện xã hội thông tin hiện đại.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha