Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Đánh giá và đề xuất phương án khai thác giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa điển hình ở Việt Nam phục vụ du lịch.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Du lịch
Chủ nhiệm(*) Trần Đình Nhoãn
Ngày bắt đầu 03/1994
Ngày kết thúc 03/1996

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-         Đề tài nhằm mục tiêu chứng minh tính tất yếu của giá trị lịch sử - văn hóa trong kinh doanh, phát triển du lịch

-         Đánh giá khái quát những giá trị của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa điển hình ở nước ta tương ứng với Quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam đến năm 2010

-         Đề xuất những phương án mang tính khả thi.

 

Nội dung

-         Hàm lượng của giá trị “lịch sử - văn hóa” trong kinh doanh, phát triển du lịch.

-         Phân loại các giá trị của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa điển hình ở Việt Nam phục vụ du lịch.

Tìm những phương án khai thác mang tính khả thi.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha