Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Bước đầu tìm hiểu sân khấu kể chuyện phương Đông trong mối quan hệ với sân khấu truyền thống Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Nhung
Ngày bắt đầu 01/1996
Ngày kết thúc 12/1997

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

-         Phương pháp luận trong nghiên cứu sân khấu truyền thống VN, sân khấu truyền thống Phương Đông và những phản đề trong nghiên cứu

-         Triết học trong  văn hóa phương Đông.

-         Tư tưởng triết học và truyền thống văn hóa VN

-         Sân khấu phương Đông.

-          Mối liên quan giữa sân khấu phương Đông và sân khấu truyền thống VN. Vấn đề đặc trưng thể loại.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha