Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu thiết lập ngân hàng dữ liệu điện ảnh và mô hình sản xuất phim tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Cục Điện ảnh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Lê Ngọc Minh
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Nghiên cứu định hướng thiết lập một mô hình sản xuất phim ở Việt Nam.

- Nghiên cứu thu thập và thiết lập cơ sở dữ liệu Điện ảnh.

- Xây dựng phầm mềm dữ liệu và thiết kế trang Web Cục Điện ảnh.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha