Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghệ thuật Chèo Việt Nam
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Trần Việt Ngữ
Ngày bắt đầu 01/1993
Ngày kết thúc 12/1994

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

-         Sơ lược sinh hoạt diễn chèo ở nông thôn ngày xưa

-         Nguồn gốc và thời điểm hình thành sân khấu chèo.

-         Sự chuyển hóa phát triển nghệ thuật của chèo gần 5 thế kỷ, dựa trên thực trạng nghệ thuật mấy vở truyền thống, mệnh danh chèo sân đình

-         Hoạt động chèo thời Pháp thuộc: chèo sân đình chuyển dần vào diễn trên sân khấu hộp mà ra đời chèo văn minh, rồi chèo cải lương.

Việc tìm hiểu học tập chèo cổ xây dựng chèo mới hơn 40 năm qua.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha