Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Ca Huế
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Học viện Âm nhạc Huế
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Nghệ thuật
Chủ nhiệm(*) Bùi Ngọc Phúc
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Ca Huế là loại hình âm nhạc cần được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng. Làm rõ nguồn gốc, quá trình phát triển, sự tương đồng của Ca Huế với các loại hình âm nhạc khác.

- Đánh giá về thực trạng của loại hình âm nhạc này trong giai đoạn hiện nay.

- Vai trò của Ca Huế trong âm nhạc Việt Nam nói chung và khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng.

- Đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị của Ca Huế trong giai đoạn hiện nay.

- Phải trả lời câu hỏi: Ca Huế có điều kiện để trở thành di sản văn hóa phi vật thể của thế giới hay không? Nếu có cần phải có những kiến nghị đề xuất cụ thể với các cơ quan chức năng để mong muốn đó trở thành hiện thực.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Nguyễn Việt Đức
2 ThS. Thân Trọng Bình
3 ThS. Phan Thuận Thảo
4 Nguyễn Đình Sáng
5 Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Phước Bửu Ý
6 Nguyễn Việt Hà
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha