Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Quản lý các thư viện điện tử ở Việt nam hiện nay.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thông tin, Thư viện
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Thiên
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 ThS. Phạm Thị Phương Liên
2 PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt
3 ThS. Trương Đại Lượng
4 ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa
5 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai
6 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha