Thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12:00 | 28/11/2012
Sáng 28/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Thông tin-Thư viện năm 2013.
12:00 | 28/11/2012
Chiều 28/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Nghệ thuật năm 2013.
12:00 | 27/11/2012
Sáng 27/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Văn hóa năm 2013.
12:00 | 27/11/2012
Chiều 27/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Gia đình năm 2013.
04:27 | 19/11/2012
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Nghiên cứu sản xuất thiết bị đo lực ứng dụng trong môn nhảy xa phục vụ công tác giảng dạy, huấn luyện vận động viên"
Trang 13/13 <345678910111213>