Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm việc với Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sáng 9/9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với Bảo tàng Hồ Chí Minh về dự án chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thịnh, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng trưng bày bảo tàng đã thuyết minh tổng thể hiện trạng trưng bày 8 chủ đề về tiểu sử sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chuyên đề và đề mục mở rộng, các tổ hợp không gian hình tượng, mỹ thuật trưng bày, kỹ thuật phục vụ trưng bày. Theo đó, sẽ có một số nội dung cần chỉnh lý như: bổ sung thêm các tài liệu, hiện vật tiêu biểu, hiện vật mới sưu tầm được đang lưu giữ trong Kho Cơ Sở; thay thế một số tài liệu hiện vật trên đai trưng bày; thay thế chất liệu của các tủ hiện vật, các tổ hợp, gian chuyên đề đã bị xuống cấp nhằm nâng cao chất lượng thẩm mỹ; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin vào hệ thống trưng bày nhằm cung cấp thông tin về các nội dung, tài liệu hiện vật trưng bày, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu của đông đảo khách tham quan. 

PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Tổng Thư ký Hội Di sản Việt Nam cho rằng, việc triển khai thực hiện chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh lần này là bước tiến lớn mà Bảo tàng Hồ Chí Minh phải nắm lấy thời cơ, tổ chức lực lượng, tranh thủ phát huy các thế mạnh về tư liệu hiện vật, đội ngũ chuyên gia… đồng thời xác định về mặt tư tưởng, quan điểm để quyết tâm thực hiện. Việc chỉnh lý phải đảm bảo không phá vỡ đai trưng bày và tổng thể không gian trưng bày của bảo tàng. Đồng thời cần đưa ra phương án hợp lý để khách tham quan có thể hiểu về toàn bộ thân thế sự nghiệp cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đối với công tác chuẩn bị tài liệu, hiện vật thay thế cần lưu ý tính chính xác, các tài liệu đưa lên phải có độ tin cậy cao… 

Các đại biểu tham dự cũng đã đóng góp ý kiến, trao đổi và nhất trí ủng hộ việc triển khai thực hiện dự án này để đáp ứng xu hướng thời đại cũng như trình độ dân trí ngày càng cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên thống nhất những ý tưởng mà các đại biểu đề xuất. Thứ trưởng giao Cục Di sản phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc chỉnh lý trưng bày, chỉ đạo Bảo tàng xây dựng kế hoạch chi tiết những việc cần làm từ nay đến 25/10, sau đó xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Ban tư tưởng văn hóa Trung ương, Ban Bí thư và hoàn chỉnh dự án, đảm bảo chậm chất 30/10 dự án phải được phê duyệt. Đối với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thứ trưởng yêu cầu cần có kế hoạch thống nhất, đưa ra đề xuất cụ thể và có bản thuyết minh ngắn gọn nêu rõ sự cần thiết phải chỉnh lý, nội dung, nguyên tắc chỉnh lý, bổ sung, đảm bảo không thay đổi bố cục, kiến trúc, mỹ thuật của bảo tàng. Bên cạnh đó bổ sung hồ sơ, phụ lục kèm phương án tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện (không quá 02 năm) và khái toán kinh phí. Từ những căn cứ pháp lý, thực tiễn về điều kiện kinh tế - xã hội và hiện trạng công trình, công tác chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kĩ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh là thực sự cần thiết và đúng đắn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách mà còn để nhân dân đời đời ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Theo Cinet.gov.vn