Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Ứng dụng công nghệ Gene trong tuyển chọn vận động viên.
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thể dục thể thao
Chủ nhiệm(*) Lê Đức Chương
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 06/2014

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xác định kiểu Gene của Vận động viên cấp cao của một số nhóm môn thể thao, từ đó lựa chọn kiểu Gene có ưu thế, để kiểm chứng phục vụ công tác tuyển chọn Vận động viên

          - Cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ Gene trong công tác tuyển chọn và đào tạo Vận động viên ở một số môn thể thao thành tích cao.

Nội dung

- Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc nghiên cứu, giải mã Gene người nói chung và Gene của các tài năng thể thao nói riêng

          - Xác định, phân tích kiểu Gene của Vận động viên đạt thành tích cao tại bộ môn chạy và bộ môn bơi lội, từ đó luận giải, lựa chon kiểu Gene có ưu thế để ứng dụng trong việc tuyển chọn ban đâu và phân loại vận động viên

          - Đề xuất các hướng nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo để ứng dụng công nghệ Gene như một phương pháp hỗ trợ trong công tác tuyển chọn và đào tạo Vận động viên có thành tích cao.

          - Đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện việc ứng dụng công nghệ Gene như một phương pháp hỗ trợ trong công tác tuyển chọn và đào tạo Vận động viên có thành tích cao.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha