Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm từ cây thuốc Giấu (Indigofera Zollingeriana Miq) để chữa trị trấn thương cho vận động viên
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bệnh viện Thể thao Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Thể dục thể thao
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Văn Quang
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Kế thừa các kết quả nghiên cứu cấp cơ sở trước đây, nghiên cứu xác định luận cứ khoa học cho việc ứng dụng chế phẩm từ cây thuốc Giấu vào chữa trị chấn thương cho Vận động viên và người dân.

- Cần làm rõ hiệu quả của các chế phẩm đối với việc chữa trị chấn thương, đặc biệt cần có sự so sánh đối với sản phẩm ngoại nhập cùng loại (đáp ứng nhu cầu của ngành, hiệu quả kinh tế, hướng sản xuất hàng loạt....).

- Sản phẩm của đề tài phải có công thức chế biến, quy trình sản xuất cũng như việc dùng thử nghiệm.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Võ Tường Kha
2 TS. Nguyễn Văn Hưng
3 ThS. Chu Quang Truyền
4 Dược sĩ. Lương Hồng Hải
5 PGS.TS. Đặng Đức Anh
6 ThS. Võ Văn Giàu
7 ThS.Nguyễn Xuân Giao
8 ThS. Nguyễn Thị Xuân
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha