Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng sưu tập hiện vật ở các bảo tàng loại hình lịch sử xã hội
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Phạm Mai Hùng
Ngày bắt đầu 01/2013
Ngày kết thúc 01/2013

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống nhận thức lý luận về sưu tập hiện vật bảo tàng ở VN.

- Trình bày những nguyên tắc cơ bản và giải pháp định hướng trong phương pháp xây dựng sưu tập hiện vật bảo tàng.

- Xây dựng một sưu tập thử nghiệm ở Bảo tàng Cách mạng VN.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha