Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu giá trị các di tích địa đạo miền Đông Nam Bộ
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Đình Thanh
Ngày bắt đầu 01/2006
Ngày kết thúc 12/2008

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

- Hệ thống và giới thiệu các di tích đại đạo miền Đông Nam Bộ

- Lý giải quá trình lịch sử ra đời của các địa đạo miền Đông Nam Bộ

- Góp phần tìm hiểu giá trị của các địa đạo thông qua hoạt động bảo tồn và phát huy tác dụng di tích các địa đạo miền Đông Nam Bộ trong thời gian qua và đưa ra những định hướng chính trong việc phát huy tác dụng loại hình di tích này.

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha