Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của bảo tàng đối với học sinh phổ thông (nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia)
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thị Kim Thành
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Nghiên cứu tập trung vào vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục của bảo tàng đối với học sinh phổ thông trong thời kỳ hiện đại.

- Thông qua nghiên cứu trường hợp Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam , xây dựng chương trình giáo dục tại  Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để giáo dục tình yêu quê hương đất nước, truyền thống lịch sử, thúc đẩy thế hệ trẻ tham gia bảo tồn giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam để đề xuất hướng triển khai mở rộng cho các bảo tàng khác trong cả nước về xây dựng các chương trình, mô hình giáo dục cho học sinh phổ thông qua các hoạt động của Bảo tàng.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 TS. Phạm Quốc Quân
2 PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ
3 TS. Phạm Văn Hà
4 ThS. Lê Mai Khuyên
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha