Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng sưu tập tài liệu của chính quyền Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những thành viên trong gia đình
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Bảo tàng Hồ Chí Minh
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Di sản văn hóa
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thúy Đức
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 12/2013

Tổng quan

- Nguyên cứu, xác minh xây dựng sưu tập tài liệu của chính quyền thực dân Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những thành viên trong gia đình.

- Đối chiếu, so sánh tài liệu mật thám ở các nguồn lưu khác nhau; lập danh mục tổng thể được sắp xếp theo thời gian; Lập hồ sơ và lập phiếu kiểm kê cho các tài liệu mật thám liên quan đến việc theo dõi hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những người thân trong gia đình.

- Tư liệu hóa những hồ sơ sưu tập được để thuận lợi trong quá trình khai thác và tra cứu.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

Nội dung

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
1 CN. Chu Thị Ngọc Lan
2 ThS. Trần Thị Phương Lan
3 CN. Phạm Thị Thu Hà
4 CN. Đỗ Thị Mỹ An
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha