Tin Khoa học Công nghệ và Môi trường

12:00 | 12/04/2014
Quản lý lễ hội dân gian thời gian - Thực trạng và vấn đề đặt ra.
12:00 | 11/04/2014
Phân tích, đánh giá thực trạng công tác trưng bày giáo dục trải nghiệm tại khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam
12:00 | 11/04/2014
Thực trạng quản lý di sản văn hóa Làng gốm Bàu Trúc trong nền kinh tế thị trường
09:00 | 10/04/2014
Thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ chỉ đạo và trực tiếp làm công tác quản lý lễ hội cấp Quận, Huyện - vấn đề và giải pháp.
12:00 | 10/04/2014
Các yếu tố tác động đến hiệu quả quản lý lễ hội dân gian - vấn đề và giải pháp.
12:00 | 10/04/2014
Mô hình quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ
12:00 | 10/04/2014
Tín ngưỡng thờ Thành hoàng và vai trò của đình làng trong đời sống tinh thần của người Việt
01:00 | 09/04/2014
Nghiên cứu xây dựng tiêu chí năng lực đối với cán bộ quản lý lễ hội dân gian trong hệ thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12:00 | 09/04/2014
Thực trạng hoạt động rối nước cổ truyền thống hiện nay.
12:00 | 09/04/2014
Những yếu tố ảnh hưởng tới việc bổ sung, sắp đặt hiện vật trong di tích hiện nay
Trang 27/30 <12...2021222324252627282930>