Thông tin Hội nghị - Hội thảo - Tập huấn

09:31 | 06/09/2012
Từ ngày 6 đến ngày 26 tháng 9 năm 2012, Bộ Thương mại Trung Quốc phối hợp với Bộ Văn hóa Trung Quốc tổ chức Hội thảo “Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cho các nước đang phát triển” tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.
12:00 | 27/06/2012
Sáng 27-6, tại Thừa Thiên Huế,Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo về Bảo vệ môi trường đối với cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam.
12:00 | 30/05/2012
Ngày 30/5, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ tại TP.HCM phối hợp với Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường tổ chức Hội nghị-Hội thảo chuyên đề ”Tuyên truyền, phổ biến công tác xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật và đề án Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2”.
09:20 | 30/03/2012
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 231 /QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL - Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020”.
12:00 | 02/12/2011
Ngày 02/12/2011 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” do Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ VHTTDL tổ chức. Hội nghị nhằm tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) từ khi sát nhập Bộ VHTTDL đến nay (200 - 2011)
Trang 9/9 <123456789>