Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Xây dựng mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Gia đình
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Gia đình
Chủ nhiệm(*) Đặng Cảnh Khanh
Ngày bắt đầu 01/2014
Ngày kết thúc 12/2015

Tổng quan

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-         Nghiên cứu, khải sát, đánh giá hoạt động của các mô hình truyền thông  hiện có về phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

-         Xác định cơ sở khoa học, các nguyên tắc và tiêu chí về xây dựng mô hình truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình có chất lượng và hiệu quả tại cộng đồng.

-         Đề xuất các khuyến nghị và giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình sẵn có, về xây dựng cá mô hình truyền thông mới trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Nội dung

-         Nội dung 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

-          Nội dung 2: Thực trạng hoạt động của cá mô hình truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

-         Nội dung 3: Đề xuất các tiêu chí xây dựng mô hình truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Nội dung 4: Những quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của các mô hình truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha