Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu thực trạng một số loại hình giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất giải pháp quản lý
Cơ quan chủ trì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan thực hiện Vụ Gia đình
Loại đề tài Đề tài cấp Bộ
Lĩnh vực nghiên cứu Gia đình
Chủ nhiệm(*) Ngô Thị Ngọc Anh
Ngày bắt đầu 01/2008
Ngày kết thúc 12/2009

Tổng quan

-  Đánh giá thực trạng lao động giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp và cần thiết để nâng cao chất lượng lao động giúp việc gia đình; đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

Tính cấp thiết

Mục tiêu

-  Nhận diện thực trạng các loại hình lao động giúp việc gia đình phổ biến ở Hà NỘi hiện nay và các yếu tố tác động đến các loại hình giúp việc này

- Xác định những thuận lợi và khó khăn của các loại hình lao động giúp việc gia đình được nghiên cứu (của gia đình sử dụng lao động và người lao động giúp việc gia đình)

- Đánh giá vai trò của các trung tâm  giới thiệu việc làm ở Hà Nội trong việc cung cấp lao động giúp việc cho gia đình.

- Đề xuất một số giải pháp quản lý phù hợp đối với các loại hình lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội.

Nội dung

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc hình thành và phát triển thị trường lao động giúp việc gia đình

- Những đặc điểm của người lao động giúp việc gia đình và các hộ sử dụng lao động.

- Các loại hình lao động giúp việc gia đình ở Hà Nội hiện nay.

- Thực trạng hoạt động của loại hình lao động giúp việc gia đình

- Vai trò của các trung tâm môi giới việc làm trong việc cung cấp lao động giúp việc gia đình.

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

File đính kèm

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia
STT Nội dung phối hợp Kết quả dự kiến Thời gian bắt đầu - kết thúc
STT Tên sản phẩm Số lượng dự kiến Diễn giải

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*
Mã xác thực (*)   Thay đổi captcha