Thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12:00 | 30/10/2014
Từ ngày 13/10 đến ngày 18/10, Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đối tượng cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo thuộc Bộ" tại Thành phố Vũng Tàu.
12:00 | 21/10/2014
Ngày 07/10/20114, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách văn hóa đối ngoại của Việt Nam” do ThS. Nguyễn Hải Anh,làm chủ nhiệm đề tài.
12:00 | 20/10/2014
14h00, Ngày 07/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Những giải pháp áp dụng đồng bộ Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa và Luật Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả QLNN đối với hoạt động du lịch” do ThS. Trần Dũng Hải, trường Đại học Văn hóa Hà Nội làm chủ nhiệm đề tài
12:00 | 25/01/2014
Sáng ngày 25/01/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính ở các trường nghệ thuật và thể thao công lập” do ThS. Nguyễn Kiều Duyên, Vụ Kế hoạch, Tài chính làm chủ nhiệm đề tài
10:59 | 15/10/2013
Sáng ngày 15/10/2013, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức họp đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài NCKH cấp Bộ “Xây dựng sưu tập tài liệu của chính quyền Pháp về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và những thành viên trong gia đình” do Ths. Nguyễn Thúy Đức làm Chủ nhiệm đề tài
12:00 | 10/09/2013
Sáng ngày 10/9/2013, Bộ VHTTDL họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình NCKH cấp Bộ đề tài“Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm thực phẩm chức năng viên tăng lực Bionamine có nguồn gốc từ động vật biển nhằm tăng cường thể lực và hồi phục sức khỏe cho vận động viên môn Điền kinh và Võ thuật Penkatsilat”
12:00 | 20/07/2013
Sáng ngày 20/7/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật - Thực trạng và giải pháp” do TS. Từ Mạnh Lương làm chủ nhiệm đề tài
12:00 | 12/03/2013
Chiều ngày 12/3/2013, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “ Nghiên cứu căn cứ khoa học để xây dựng ngành Gia đình học ở Việt Nam”. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Nguyễn Văn Cương
12:00 | 29/01/2013
Sáng ngày 29/01/2013 tại Bộ VHTTDL đã tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài "Kiểm chứng khoa học nội dung giảng dạy và các chỉ tiêu kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn của cử nhân Thể dục thể thao ngành Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao" do TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt là Chủ nhiệm đề tài.
12:00 | 29/01/2013
Chiều ngày 29/01/2013 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ đề tài "Xây dựng hệ thống tiêu chí thống kê du lịch nội địa" do TS. Trương Sỹ Vinh là Chủ nhiệm đề tài.
Trang 6/8 <12345678>