Hội thảo khoa học "Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường"

Sáng ngày 04/8/2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường"

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Bộ, TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tham dự và chủ trì Hội thảo.

Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng  môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và "Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa gia đình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Hội thảo đã nhận được 33 bài tham luận tập trung và các nội dung sau:

- Cơ sở lý thuyết và thực tiến về xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

- Thực trạng môi trường văn hóa và xây dựng môi trường trong gia đình và nhà trường.

- Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

- Tiêu chí đánh giá môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

- Giải pháp xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường.

 

 

Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại Hội thảo

Hội thảo được chia làm 2 phiên làm việc, trong đó phiên làm việc thứ nhất tập trung thảo luận về xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và phiên thứ hai trao đổi về xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Các tham luận và trao đổi trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu tại Hội thảo đã làm sáng tỏ và có nhiều đóng góp về mặt lý luận và thực tiễn cho mục tiêu chung là xây dựng môi trường văn hóa Việt Nam, đáp ứng phát triển bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thế Hùng gửi lời cảm ơn trân trọng tới sự tham gia và đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cho buổi thảo luận. Ban tổ chức xin tiếp thu ý kiến trao đổi, từ những gợi mở ban đầu của các bài viết, những thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học là những đóng góp quan trọng, làm nổi bật chủ đề và nội dung xuyên suốt của Hội thảo "Xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình và nhà trường"

 

Đình Lâm