Họp Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022-2023 lĩnh vực Di sản văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2022-2023 lĩnh vực Di sản văn hóa

Thực hiện Quyết định số 1930/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp các Hội đồng của 07 lĩnh vực trong đó có lĩnh vực Di sản văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp Hội đồng dưới sự chủ trì của TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn trong lĩnh vực Di sản, văn hóa được mời tham dự, 

Hội đồng thảo luận, nhận xét về Hồ sơ tham gia tuyển chọn

Sau khi thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015, Hội đồng đã xem xét Hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn cụ thể:

Lĩnh vực Di sản văn hóa năm nay có 11 Hồ sơ tham gia tuyển chọn của 11 nhiệm vụ do Bộ đặt hàng. Các nhiệm vụ do các đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa, được Hội đồng đánh giá cao

Kết quả làm việc đã xác định được 11 Hồ sơ trúng tuyển chọn để đưa vào thực hiện năm 2022-2023

Hội đồng đã kết luận những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.