Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”.

GS, TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS, TS Lưu Văn An, Phó giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân; PGS, TS Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cùng 70 nhà khoa học, nhà quản lý và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ thực trạng, những vấn đề đang đặt ra và phương hướng, giải pháp phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 70 bài tham luận của các nhà khoa học. Tham luận của các nhà khoa học khẳng định: Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước, gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sự tham gia tích cực, chủ động của báo chí trong thời gian qua đã góp phần làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đã dành thời lượng đáng kể với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực để tuyên truyền, cổ vũ nhân dân đóng góp xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, tại hội thảo, tham luận của các nhà khoa học cũng chỉ ra: Việc phát huy vai trò của báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Nguyên nhân là do một số tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý báo chí đôi khi chưa theo kịp sự phát triển. Cùng với đó, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức của một số nhà báo còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các cơ quan liên quan trong việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đồng bộ, nhịp nhàng...

Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”

Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Theo các nhà khoa học, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để phát huy tối ưu vai trò của báo chí tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, thì sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với báo chí có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với các cơ quan liên quan. Cùng với đó, nhà báo phải chủ động học tập lý luận chính trị, nghiên cứu các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại. Ngoài ra, các nhà báo phải chú ý nhiều hơn đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về báo chí để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.