Hợp tác đào tạo và sử dụng nhân lực giữa nhà trường với doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng

Ngày 14/10/2017, Trường Cao đẳng Trang trí Mỹ thuật Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học "Hợp tác đào tạo và sử dụng nhân lực giữa nhà trường với doanh nghiệp trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng"

Tham dự Hội thảo về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; PGS.TS. Bùi Quang Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo. Về phía Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có PGS.TS. Huỳnh Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  Đồng Nai cùng hơn 50 đại biểu là nhà khoa học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giảng viên của các trường đạo tạo Mỹ thuật ứng dụng trong cả nước.

Tại Hội thảo các các đại biểu đã tập trung thảo luận và trao đổi các vấn đề: Gắn kết các hoạt động đào tạo mỹ thuật ứng dụng trong Nhà trường với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Đổi mới phương thức đào tạo mỹ thuật ứng dụng tại cơ sở đào tạo mỹ thuật ứng dụng; Đào tạo mỹ thuật ứng dụng theo địa chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; Nhu cầu và xu hướng phát triển thị trường trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật ứng dụng; Vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo mỹ thuật ứng dụng; Các vấn đề liên quan đến quản lý, đào tạo, tuyển dụng .. nguồn nhân lực thiết kế mỹ thuật ứng dụng trong gia đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hội thảo đã đưa ra được nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết đào tạo với doanh nghiệp trong việc đạo tạo mỹ thuật ứng dụng đáp ứng yêu cầu  phát triển bền vững của xã hội trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì Hội thảo

Đình Lâm