Hội thảo “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại”

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Vụ Gia đình, Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại”.

Hội thảo được chủ trì bởi Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - TS. Đặng Thị Bích Liên, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; cùng tham dự có các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: Gia đình là môi trường quan trọng để hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách của con người, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống chống lại các tệ nạn xã hội tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để gia đình tồn tại và phát triển bền vững, văn hóa trong gia đình đóng một vai trò hết sức quan trọng. Gia phong, nếp nhà, truyền thống gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến các hành vi ứng xử đạo đức lối sống  của mỗi con người là thành viên trong gia đình giúp họ trở thành những công dân tốt cho đất nước. Trong xã hội hiện nay, nhiều gia đình Việt Nam đang  kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, đồng thời tiếp tục  bổ sung những giá trị mới, tiến bộ  thực sự trở thành bến đỗ bình yên của các thành viên trong gia đình.

Đề cập đến chủ đề Hội thảo “Xây dựng văn hóa gia đình trong xã hội đương đại”, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho rằng Hội thảo là một hoạt động thiết thực nhằm tập hợp ý kiến đống góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý và toàn thể quý vị với việc xây dựng và phát triển văn hóa gia đình trong xã hội đương đại hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh  của xã hội như chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 – 2030 đã đề ra.

Hội thảo đã nghe ý kiến của GS. Nguyễn Lân Dũng nguyên ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về “bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình” với điểm quan trọng hàng đầu là phải giữ gìn sức khỏe cho các thành viên gia đình. Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam đã trình bày tham luận “Bàn về văn hóa gia đình và gia đình văn hóa” để làm rõ khái niệm “văn hóa gia đình” và “gia đình văn hóa”. Đại biểu tham dự cũng trao đổi các nội dung khác như: Văn hóa gia đình và vấn đề giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình cho thế hệ trẻ của GS.TS Lê Thị Quý – Viện trưởng Viện nghiên cứu Giới và Phát triển; Xung đột giá trị trong văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay – TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến – Học viện quản lý giáo dục; Văn hóa đại chúng và văn hóa gia đình PGS.TS Mai Quỳnh Nam nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu con người; Thực trạng ly hôn ở Việt Nam; Tính truyền thống và hiện đại trong bối cảnh xã hội chuyển đổi của TS. Trần Thị Minh Thi phó viện trưởng Viện Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam… 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS Từ Thị Loan nhận định với tính cấp thiết và quan trọng của chủ đề thảo luận, Hội thảo đã thành công với các tham luận nhất trí cao việc nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa gia đình và việc xây dựng văn hóa gia đình đối với sự ổn định của xã hội, sự phát triển của đất nước./.