Văn hóa với du lịch trong thế giới hội nhập

Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại Phú Yên, do Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông phối hợp UBND tỉnh Phú Yên, Trường Đại học quốc gia Văn hóa Nghệ thuật Moscow (CHLB Nga) và Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, Học viện nghiên cứu Năng lượng vũ trụ, năng lượng con người và tâm linh (HUESA) phối hợp tổ chức

Hội thảo diễn ra trong 02 ngày 18/02 và 19/02 năm 2017 đã thu hút hàng trăm học giả ở hơn 20 quốc gia của 5 châu lục tham gia. Ban Tổ chức đã nhận được 54 tham luận trong đó 24 tham luận được trình bày tại Hội thảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Văn hóa và Du lịch đã đi sâu làm rõ vấn đề “Văn hóa với du lịch” dưới nhiều cách nhìn, nhiều góc độ khác nhau song nhìn chung nội dung tập trung làm rõ và nhấn mạnh các vấn đề về văn hóa và du lịch; nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó mật thiết hữu cơ không thể tách rời của văn hóa và du lịch trong thế giới hội nhập.

Quang cảnh hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa với phát triển du lịch trong thế giới hội nhập” (Nguồn Internet)

 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã chỉ ra nhiều hạn chế hiện nay của ngành Du lịch Việt Nam, đồng thời đề xuất kiến nghị, gợi mở nhiều vấn đề nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Đình Lâm (tổng hợp)