Hội thảo: “Phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: thành tựu, thách thức và giải pháp”

Ngày 07 tháng 7 năm 2015, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức hội thảo: “Phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: thành tựu, thách thức và giải pháp”.

Tham dự Hội thảo có đại diện của các Viện Nghiên cứu con người, Viện Triết học, Học viện Chính trị khu vực II, đại diện Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, cùng các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý đến từ Viện Nghiên cứu Con người, Học viện Chính trị khu vực III và một số cơ quan thuộc thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo nhận được 24 báo cáo tham luận của các nhà khoa học và các chuyên gia, trong đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 11 báo cáo trình bày trong 2 phiên của Hội thảo.

Tại phiên thứ nhất - Những vấn đề chung về phát triển con người và kinh nghiệm quốc tế, các diễn giả chia sẻ những vấn đề chung về phát triển con người của một số quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và một số quốc gia Đông Nam Á.... Qua đó, so sánh với phát triển con người ở Việt Nam và chỉ ra những thách thức cũng như bài học kinh nghiệm đối với phát triển con người của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 
Toàn cảnh Hội thảo

Phiên thứ hai - Những vấn đề thực tiễn về phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, tập trung phân tích, thảo luận về những thách thức đối với phát triển con người ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Đó là sự tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và an ninh con người.... đến phát triển con người. Từ đó, một số giải pháp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã được đưa ra.

Tại Hội thảo, ngoài những ý kiến chia sẻ, các nhà khoa học, các chuyên gia còn nêu ra những thách thức đối với phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo như: vấn đề việc làm bền vững của ngư dân ven biển trong bối cảnh đảm bảo an ninh biển đảo; vấn đề chăm sóc sức khỏe của người dân vùng sâu, vùng xa; vấn đề chất lượng giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân; vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong quá trình hội nhập hướng đến mục tiêu phát triển con người; vấn đề phát triển nguồn nhân lực khi Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)...

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và các nhà quản lý chỉ ra những thách thức và đề xuất những giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Sau Hội thảo, các báo cáo sẽ được lựa chọn biên tập, chỉnh sửa để in trong tạp chí Nghiên cứu Con người.