Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN "Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại."

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ với đề tài "Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại" do bà Trần Thị Thu Đông làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì là Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Bộ gồm: TS. Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thế Hùng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Phó Chủ tịch; Ủy viên phản biện: PGS.TS. Trần Lâm Biền, Cục Di sản văn hóa; PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện Nghiên cứu văn hóa - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Các ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; TS. Phạm Quốc Quân, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; TS. Hồ Trọng Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Tại buổi họp, TS. Trần Yên Thế, thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống văn hóa đương đại" trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Từng thành viên trong Hội đồng đã có những ý kiến đóng góp rất xác đáng và thẳng thắn cho đề tài. Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính cấp thiết, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. 

          - Đề tài được tiến hành nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cơ bản đạt được mục tiêu và nội dung, có đầy đủ sản phẩm khoa học theo Hợp đồng đã ký.

          - Đề tài đã nêu ra được hệ thống biểu tượng văn hóa đa dạng và hệ thống ấy đang được lưu giữ và thể hiện sinh động trong đời sống mỹ thuật đương đại, giúp cho văn hóa Việt Nam có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa trong nước và ngoài nước, giữa giá trị nghệ thuật và đời sống thường ngày.

          - Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích trong công tác nghiên cứu và giảng dạy. Đồng thời phục vụ công tác xây dựng cơ chế chính sách về quản lý văn hóa.

Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng


Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn.

Đình Lâm