Hoàn thành họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN năm 2022-2023 lĩnh vực Văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2022-2023 lĩnh vực Văn hóa

Thực hiện Quyết định số 1930/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp các Hội đồng của 07 lĩnh vực trong đó có lĩnh vực Văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi họp Hội đồng dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa được mời tham dự.

Toàn cảnh họp Hội đồng

 

Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận

Sau khi thông qua chương trình và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25/12/2015, Hội đồng đã xem xét Hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn cụ thể:

Lĩnh vực Văn hóa năm nay có 06 Hồ sơ tham gia tuyển chọn của 06 nhiệm vụ do Bộ đặt hàng. Các nhiệm vụ do các đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu phù hợp được Hội đồng đánh giá cao. Kết quả làm việc đã xác định được 06 Hồ sơ trúng tuyển chọn để đưa vào thực hiện năm 2022-2023

Hội đồng đã kết luận những nội dung cần chỉnh sửa bổ sung để hoàn thiện Thuyết minh, đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt./.