Viện Bảo tồn di tích trúng tuyển chọn thực hiện đề tài KHCN cấp quốc gia

Sáng 10/7/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận”

 

Đề tài cấp quốc gia trêndo Viện Bảo tồn Di tích đăng ký chủ trì và Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương đăng ký chủ nhiệm đề tài.
Mục tiêu của đề tài là xác lập được cơ sở khoa học về phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận. Đánh giá được thực trạng phát triển du lịch biển đảo bền vững ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận. Xây dựng được mô hình và hệ thống giải pháp cho phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và liên kết với vùng lân cận.
Sau khi nghe đại diện nhóm thực hiện đề tài trình bầy thuyết minh nhiệm vụ, Hội đồng đã có những ý kiến góp ý để Viện hoàn thiện thuyết minh. Kết quả bỏ phiếu, Viện Bảo tồn Di tích đã trúng tuyển đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

 

Một số hình ảnh tại cuộc họp: