Hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Hội thảo khoa học với chủ đề 'Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng và quê hương Nghệ An' đã được tổ chức tại Nghệ An vào ngày 26/9/2020. Đây là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của bà (30/9/1910-30/9/2020)

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú, cao đẹp của bà Nguyễn Thị Minh Khai, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của đồng chí với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An.

Đồng thời, góp phần đẩy mạnh việc giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo đã nhận được 40 bản báo cáo, tham luận và nhiều ý kiến phát biểu quan trọng. Các báo cáo, tham luận, ý kiến phát biểu thêm một lần nữa khẳng định, làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu, đó là : Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - nữ cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam; người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Đình Lâm (Tổng hợp) 

Theo Hanoimoi.com.vn 

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/979298/hoi-thao-khoa-hoc-dong-chi-nguyen-thi-minh-khai-voi-cach-mang-viet-nam-va-que-huong-nghe-an