Công văn, thông báo

STT Số/ Ký hiệu văn bản  Trích yếu nội dung  Ngày ban hành  Loại công văn  Tải về
41 4146/BVHTTDL-KHCNMT Thông báo lịch bảo vệ cấp Bộ của các đề tài thuộc Chương trình NCKH cấp Bộ 08/11/2013 Công văn đi
42 3601/QĐ-BVHTTDL Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường 21/10/2013 Công văn đi
43 444/GM-BVHTTDL Giấy mời tham dự Hội nghị - Hội thảo Tập huấn công tác NCKH năm 2013 tại TP. HCM 20/09/2013 Công văn đi
44 430/GM-BVHTTDL Giấy mời tham dự Hội nghị - Hội thảo Tập huấn công tác NCKH năm 2013 tại Hà Nội 16/09/2013 Công văn đi
45 663/TB-BVHTTDL Thông báo về tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ. 05/03/2013 Công văn đi
46 4656/BVHTTDL-KHCNMT Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 - 2015 27/12/2012 Công văn đi
47 3501/QĐ-BKHCN Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam năm 2013 21/12/2012 Công văn đến
48 3759/BVHTTDL-KHCNMT Thẩm định nội dung và kinh phí đề tài KHCN cấp Bộ năm 2013 23/10/2012 Công văn đi
49 4039/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2013 23/10/2012 Công văn đi
50 2125/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 06/06/2012 Công văn đi
Trang 3/3 <123>