Hải Phòng: Xây dựng bản đồ ranh giới Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà.

UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt kết quả Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu dự trữ sinh quyển  quần đảo Cát Bà.

Theo đó, Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà có tổng diện tích 26.418,9 ha, thuộc địa bàn 7 xã, thị trấn và vùng giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải, bao gồm 3 vùng lõi, 3 vùng đệm và 2 vùng chuyển tiếp.

Cụ thể, vùng lõi có tổng diện tích 6.278,6 ha. Trong đó, vùng lõi 1 phía Tây Bắc thuộc địa bàn xã Phù Long có diện tích 488,5ha. Vùng lõi 2 phía Đông Nam thuộc địa bàn 3 xã: Gia Luận, Trân Châu và Việt Hải, có diện tích 5.629,7 ha. Vùng lõi 3 phía Đông Nam thuộc thị trấn Cát Bà, có diện tích 160,4 ha.

Vùng đệm có tổng diện tích 8.797,1 ha. Trong đó, vùng đệm 1 (đệm bao quanh) thuộc địa bàn 2 xã Phù Long và Gia Luận, có diện tích 1.902,4 ha.

Vùng đệm 2 (đệm trung tâm Việt Hải) thuộc địa bàn xã Việt Hải, có diện tích là 238,3 ha. Vùng đệm 3 (đệm bao quanh) thuộc địa bàn 6 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Việt Hải, thị trấn Cát Bà, có diện tích 6.656,4 ha.

Vùng chuyển tiếp có tổng diện tích là 11.343,2 ha. Trong đó, vùng chuyển tiếp 1 (Bắc Gia Luận) thuộc địa bàn 2 xã Phù Long, Gia Luận, có diện tích là 2.249 ha. Vùng chuyển tiếp 2 thuộc địa bàn 7 xã, thị trấn: Phù Long, Gia Luận, Trân Châu, Hiền Hào, Xuân Đám, Việt Hải, thị trấn Cát Bà và diện tích vùng biển giáp ranh địa giới hành chính huyện Cát Hải, có diện tích là 9.094,2 ha.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Cát Hải tổ chức công bố kết quả Rà soát, xây dựng bản đồ ranh giới Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà; tham mưu UBND TP quản lý, bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà theo quy định.

Vườn quốc gia Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới với quần thể sinh vật phong phú và độc đáo, rất thích hợp cho du khách tới tham quan, thư giãn và khám phá. Đây là khu bảo tồn đi hàng đầu của Việt Nam có phân khu bảo tồn biển, gồm các hệ sinh thái biển, hệ sinh thái rừng trên cạn và hệ sinh thái rừng ngập mặn với các sinh cảnh rừng ngập mặn, bãi triều, đầm phá, đá vôi…

Cát Bà là trung tâm đa dạng sinh học lớn của Việt Nam, là khu bảo vệ tự nhiên nhằm dự trữ vốn gien, loài và duy trì sự ổn định các hệ sinh thái cho toàn bộ sinh quyển.

https://monre.gov.vn/Pages/hai-phong-xay-dung-ban-do-ranh-gioi-khu-du-tru-sinh-quyen-quan-dao-cat-ba.aspx?cm=M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng