Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Bảo tồn di tích

Ngày 17/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Bảo tồn di tích.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 90/2017/TT-BKHCN ngày 30/8/2017 quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Hội đồng nghiệm thu  gồm 5 thành viên do TS Nguyễn Thế Hùng - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm chủ tịch.

Hội đồng đã xem xét báo cáo, các sản phẩm khoa học của các nhiệm vụ và đánh giá cao kết quả của 36 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh về sự cần thiết, phù hợp trong việc lựa chọn các nhiệm vụ cũng như sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện được thực hiện công phu, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và có đầy đủ sản phẩm theo hợp đồng đã ký.

Hội đồng đã nhất trí thông qua kết quả của các nhiệm vụ trên.

Đình Lâm