Các đơn vị thuộc Bộ hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ 18-5

Hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ 18-5, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khách các nhà khoa học.

Với mục đích biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước; động viên thế hệ trẻ, nghiên cứu khoa học, góp phần hình thành đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai, các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và công nghệ 18/5/2019

Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực và hiệu quả với các hoạt động:

- Tổ chức tọa đàm, gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà quản lý, các nhà khoa học với học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật khoa học và công nghệ, vai trò của khoa học và công nghệ, các hoạt động khoa học và công  nghệ thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển lãm kết quả sáng tạo của sinh viên, nhóm nghiên cứu trẻ của các Trường, Viện, hoặc trưng bày giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ, mở cửa đón khách tham quan các phòng thí nghiệm, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ.

- Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên.

Sáng 17/5, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức thành công Hội thảo khoa học, gặp gỡ giao lưu các nhà khoa học, quản lý khoa học của các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đến tham dự, chủ tri và phát biểu chúc mừng các nhà khoa học, cảm ơn các nhà khoa học đã luôn song hành và có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngành.

Hội thảo, gặp gỡ giao lưu các nhà khoa học tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch đã tổ chức Hội nghị Ngày Khoa học và công nghệ 18-5 với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai". Đây cũng là dịp để các cán bộ khoa học trong và ngoài Viện gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học.

Toàn cảnh Hội nghị Ngày Khoa học và Công nghệ 18-5 tại Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-05; nhằm biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học trong nhà trường; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ; khuyến khích, động viên các cán bộ, giảng viên trẻ, học viên, sinh viên trong nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học. Chiều ngày 17/05/2019, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi "Gặp gỡ, giao lưu các nhà khoa học, nhà giáo nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam" với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai". 

Hội nghị gặp gỡ giao lưu các nhà khoa học nhân ngày KHCN Việt Nam tại trường Đại học Văn  hóa Tp. Hồ Chí Minh

Cũng trong dịp này, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã tổ chức chuỗi hoạt động khoa học và công nghệ: Tổ chức thông tin Khoa học của ngành Thể dục thể thao;Tổ chức sinh hoạt và Báo cáo kết quả NCKH;Tổ chức hoạt động triển lãm phòng thí nghiệm;

Ngày 17/5/2019, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cũng đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây thực sự đã trở thành một hoạt động thường niên trong những năm qua của nhà Trường, thiết thực chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, đồng thời gặp gỡ, tôn vinh các nhà khoa học trong lĩnh vực Mỹ thuật.

Đình Lâm tổng hợp