Sản xuất và phổ biến phim phóng sự tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch

Sáng ngày 17/9/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nhiệm vụ môi trường "Sản xuất và phổ biến phim phóng sự tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch"

Đây là nhiệm vụ môi trường năm 2018 được Bộ giao cho Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện. Hội đồng nghiệm thu do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên làm chủ tịch Hội đồng.

Nhiệm vụ được thực hiện với mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng, du khách, chính quyền các cấp, các ngành; quảng bá các giá trị tài nguyên du lịch; giới thiệu các mô hình, các cách làm hay về bảo vệ  môi trường du lịch tại một số địa phương, khu/điểm du lịch và doanh nghiệp; huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Qua 8 tháng thực hiện với những nội dung phong phú đã dạng, dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề ra góp phần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân địa phương và du khách trong việc bảo vệ môi trường, làm xanh, sạch đẹp môi trường tại các khu, điểm du lịch. Các phóng sự mà dự án đã thực hiện gồm:

1. Sapa - Hướng tới phát triển du lịch bền vững

2. Tam Đảo xanh

3. Huế - Thành phố du lịch xanh

4. Làng biển An Bàng làm du lịch xanh

5. Bản Lác - Gắn bảo vệ môi trường với phát triển bền vững


Hội đồng xem và duyệt các sản phẩm phim tư liệu về bảo vệ môi trường

Hội đồng đã thống nhất thông qua nhiệm vụ do đạt được các mục tiêu và nội dung để ra, có đầy đủ sản phẩm theo Hợp đồng đã ký với Bộ. Hội đồng cũng đề nghị Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện.

Phòng QLBVMT (Ảnh: Lan Hương)