Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 lĩnh vực Thư viện

Ngày 23/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 thuộc lĩnh vực Thư viện. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập các Hội đồng tư vấn xét chọn dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2019-2020 gồm 4 lĩnh vực: Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch và Thư viện.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp

Hội đồng lĩnh vực thư viện có TS. Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng, ThS. Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Chủ tịch, các Ủy viên gồm: ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên, ThS. Phạm Phương Thảo, ThS. Ngô Ngọc Hà, ThS. Kiều Thúy Nga, TS. Đỗ Văn Hùng.

 


Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

Đại diện đơn vị chủ trì trình bày Thuyết minh dự án

Lĩnh vực Thư viện có 01 đề xuất xây dựng Dự án tiêu chuẩn quốc gia "Thông tin và tư liệu - Yêu cầu đối với đóng bìa sách, tạp chí, xuất bản phẩm định kỳ và các tài liệu khác để lưu trữ và sử dụng thư viện - Phương pháp và vật liệu (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 14416:2003)"

Sau khi nghe đại diện đơn vị chủ trì trình bày Thuyết minh Dự án, Hội đồng đã họp và đánh giá nội dung, phương pháp và kết quả dự kiến của dự án. Hội đồng kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt.

Đình Lâm