Trao giải thưởng nghiên cứu biển Đông năm 2017

Ngày 19.3, Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) tổ chức lễ trao giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông năm 2017

Giải thưởng năm 2017 được trao cho các bài nghiên cứu, chuyên đề, luận văn cao học; công trình nghiên cứu; giải báo chí viết về Biển Đông trong năm 2017 với các thể loại (báo hình, báo viết, báo truyền thanh và báo điện tử)

Cuộc thi đã nhận được 57 tác phẩm ở 2 thể loại nghiên cứu và báo chí của 65 tác giả (trong đó có 29 tác phẩm nghiên cứu và 28 tác phẩm báo chí).

Ban Tổ chức đã chọn lọc và trao “Giải thưởng Nghiên cứu Biển Đông 2017” cho 17 tác phẩm, bài nghiên cứu, công trình nghiên cứu xuất sắc nhất. Trong đó, 5 tác phẩm được trao giải “Báo chí về Biển Đông” (trị giá 20 triệu đồng/giải); 11 bài nghiên cứu được trao giải “Bài nghiên cứu về Biển Đông” (trong đó có 3 bài nghiên cứu đạt Giải đặc biệt xuất sắc trị giá 20 triệu đồng/giải; 8 bài nghiên cứu đạt Giải xuất sắc trị giá 15 triệu đồng/giải) và một công trình nghiên cứu được trao giải “Công trình nghiên cứu Biển Đông” (trị giá 50 triệu đồng).

Đình Lâm (Tổng hợp)