Bảo vệ môi trường tại các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 16/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ môi trường năm 2017 "Bảo vệ môi trường tại các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định (thực hiện thí điểm tại quần thể tháp Bánh Ít và tháp Bình Lâm)

Đây là nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Viện Bảo tồn di tích chủ trì thực hiện trong năm 2017. Hội đồng nghiệm thu gồm các chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định, do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Nhiệm vụ được thực hiện công phu, nghiêm túc và được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính khả thi trong việc góp phần bảo vệ  môi  trường tại các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong đó thực hiện thí điểm tại quần thể tháp Bình Lâm và thap Bánh Ít

 

Đình Lâm