Lễ hội Trò Chiềng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Sáng 25/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Chứng nhận lễ hội Trò Chiềng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, đại diện cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự và đã trao Chứng nhận Trò Chiềng là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và tặng hoa cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Ninh.

Ông khẳng định: Trò Chiềng trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc huyện Yên Định, và nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Điều đó cũng đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản quý báu trong đời sống cộng đồng.

Trò Chiềng là một lễ hội đặc sắc, bắt đầu từ trò voi trận - chọi voi và được nâng dần lên thành lễ hội gồm 12 trò diễn, trong đó có 4 phần rước: Rước cỗ vàng, rước cỗ gà, rước Thành hoàng và rước phụng hoàn. Lễ hội này được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 2459/QĐ-BVHTTDL  ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng hợp: Đình Lâm