Tư liệu hóa sưu tập hiện vật của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 23 tháng 12 năm 2017, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Tư liệu hóa sưu tập hiện vật của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh" do ThS. Nguyễn Thúy Đức, Bảo tàng Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, di sản  do TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cũng nhất trí bầu KS. Nguyễn Văn Công làm Ủy viên Thư ký hội đồng.

Sau khi nghe ThS. Nguyễn Thúy Đức, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng đã nghe nhận xét phản biện và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng. Hội đồng thống nhất và kết luận như sau:

Đề tài được triển khai công phu, nghiêm túc. Chủ nhiệm đề tài và thành viên nhóm nghiên cứu có trình độ chuyên môn phù hợp.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, đề tài đã giải quyết được mục tiêu, nội dung nghiên cứu và có đẩy đủ sản phẩm khoa học theo yêu cầu Hợp đồng đã được phê duyệt.

Sản phẩm của đề tài bao gồm Hô sơ hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (1104 hiện vật) tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá tương đối chi tiết hiện trạng quản lý hiện vật, hồ sơ hiện vật, thực trạng quản lý và khai thác hiện vật.

Đề tài đã làm rõ được giá trị lịch sử, văn hóa, giá trị lưu niệm và trưng bày của các hiện vật.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn góp phần hoàn thiện tư liệu hóa nâng cao giá trị của hiện vật.

Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua đề tài  và đề nghị chỉnh sửa một số nội dung để hoàn thiện công trình.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng

ThS. Nguyễn Thúy Đức, Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ "Tư liệu hóa sưu tập hiện vật của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh"

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Ủy viên phản biện, Phó Chủ tịch thường trực Hội Di sản văn hóa Việt Nam, người từng có 17 năm công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đánh giá cao tâm huyết, công sức của tập thể nhóm tác giả khi thực hiện đề tài.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện nhận xét.

TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu cảm ơn Hội đồng và chúc mừng nhóm thực hiện đề tài, đồng thời nhấn mạnh việc ứng dụng những kết quả của đề tài vào thực tiễn hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh nhằm phát huy hơn nữa giá của sưu tập hiện vật này.

Đình Lâm