Thẩm tra Hồ sơ Dự thảo TCVN lĩnh vực Thư viện

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm tra Hồ sơ Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực Thư viện năm 2015-2016. TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc thẩm tra.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2015-2016 thuộc lĩnh vực Thư viện theo Quyết định số 3707/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Vụ Thư viện chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCVN “Thông tin và Tư liệu – Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện” (xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 11620:2014); giao Thư viện Quốc gia Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng TCVN “Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ tài liệu”.

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị chủ trì đã nghiêm túc thực hiện đúng trình tự, đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ hồ sơ. Hội đồng thẩm tra các dự thảo TCVN có Thứ trưởng – TS. Đặng Thị Bích Liên làm Chủ tịch, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường – ThS Đinh Nguyễn Phương Thảo làm Phó Chủ tịch; ủy viên Hội đồng là đại diện Thành viên Ban Kỹ thuật TCVN/TC46, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), Giám đốc Thư viện Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Thư viện, đại diện Phòng Quản lý Phát triển công nghệ – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của Hồ sơ Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo những quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL  ngày 29 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị chủ trì trong tổ chức xây dựng TCVN đảm bảo đúng trình tự, đảm bảo chất lượng. Các thành viên Hội đồng góp ý nội dung của các Dự thảo TCVN, đại diện đơn vị chủ trì tiếp thu, giải trình thêm các nội dung góp ý. Hội đồng thống nhất giao các đơn vị chủ trì căn cứ ý kiến của Hội đồng phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoàn chỉnh Hồ sơ và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia kịp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định./.