Tập huấn công tác bảo vệ môi trường tại Bình Thuận

Từ ngày 28/6 đến ngày 30/6/2016, Cục Công tác phía Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp tập huấn về bảo vệ môi trường

Mục đích của lớp tập huấn là trang bị những kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, môi trường du lịch, môi trường lễ hội, môi trường di tích; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đồng thời, lớp tập huấn còn dành thời gian tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế và học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại một số nơi điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Tham dự lớp tập huấn có TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), ThS. Lê Duy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ VHTT&DL), Ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cùng hơn 160 học viên là cán bộ quản lý các cấp ở địa phương. cán bộ nhân viên các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Các học viên đã được nghe 05 chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường trong du lịch, di tích và lễ hội gồm: 

- Những vấn đề cơ bản về môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

- Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch. 

- Vai trò của công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động tổ chức lễ hội, phát triển du lịch bền vững, bảo vệ phát huy giá trị di tích.

- Xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các nội dung về bảo vệ môi trường trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật, triển khai tổ chức thực hiện
-  Kinh nghiệm công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch từ thực tiễn của địa phương

Kết thúc khoá học, các học viên phải viết bài thu hoạch, trên cơ sở đó Ban tỏ chức sẽ trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên.