Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch trái phép của người nước ngoài tại Việt Nam

Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 203/TCDL-LH đề nghị Sở Du lịch, Sở VHTTDL trên toàn quốc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch trái phép của người nước ngoài tại Việt Nam.

Công văn nêu rõ, qua công tác nắm bắt tình hình và theo báo cáo của Sở quản lý du lịch một số địa phương, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng người nước ngoài (chủ yếu là Hàn Quốc và Trung Quốc) lợi dụng vào Việt Nam du lịch để tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép, trốn thuế, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Cụ thể, cuối năm 2015 và đầu năm 2016, Sở VHTTDL Đà Nẵng, Khánh Hòa phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra đã phát hiện và xử lý (phạt tiền 17,5 - 20 triệu đồng/trường hợp), hủy thị thực, buộc xuất cảnh trước thời hạn đối với 2 công dân Trung Quốc, 13 công dân Hàn Quốc. Những đối tượng này vào Việt Nam du lịch đã cấu kết với một số DN và cá nhân Việt Nam để tổ chức kinh doanh du lịch, hướng dẫn du lịch trái phép.

Tổng cục Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở VHTTDL các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành có liên quan, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch có yếu tố nước ngoài nghi “núp bóng” người Việt Nam để hoạt động du lịch trái phép, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý hoạt động của các DN kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên, khu tuyến điểm du lịch.

Thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình liên quan đến chủ trương, chính sách trong lĩnh vực du lịch để phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về kinh doanh du lịch đến các DN lữ hành, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn.

Tổng cục Du lịch cũng đề nghị các địa phương công bố công khai, cập nhật các DN, nhà hàng, cơ sở dịch vụ, các đối tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch trên trang web chính thức của địa phương (hiện Khánh Hòa đang triển khai hiệu quả giải pháp này).

CTTĐT