Hội nghị trực tuyến Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực VHTTDL

Sáng ngày 09.3.2016, tại 03 đầu cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Tới dự Hội nghị có Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Vương Duy Biên; đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; lãnh đạo Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Hành chính sự nghiệp Bộ Tài Chính đã trình bày một số nội dung liên quan đến những yêu cầu cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Đồng thời, các đại biểu đã nghe đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính chia sẻ kinh nghiệm triển khai thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 40/NQ-CP và liên kết, hợp tác đầu tư theo chủ trương xã hội hóa của các đơn vị sự nghiệp công lập; Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng chia sẻ kinh nghiệp tổ chức quy trình phê duyệt, thực hiện các nhiệm vụ được áp dụng cho các đơn vị trong lĩnh vực nghệ thuật được lựa chọn thỉ điểm thực hiện đổi mới cơ chế họa động.

 
Toàn cảnh Hội nghị tại 3 đầu cầu

Bên cạnh đó, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng trình bày một số tham luận liên quan đến hoạt động của các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch từng bước hoàn thiện cơ chế, đảm bảo đồng bộ các yếu tố thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch. Đồng thời, liên kết, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các tỉnh/thành phố hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

CTTĐT