Triển khai Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo NĐ 115

Ngày 05 tháng 8 năm 2015, Tại phòng họp B1, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 4 Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ và các cá nhân, đơn vị có liên quan khác.

Các đại biểu đã nghe đại diện của 4 Viện nghiên cứu là Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch), Viện Khoa học Thể dục thể thao (Tổng cục Thể dục thể thao) cáo cáo việc xây dựng Đề án chuyển đổi của đơn vị mình.

Tiếp đó, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường báo cáo những nội dung công việc mà Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai trong thời gian qua và nhấn mạnh những vấn đề cần phối hợp chỉ đạo trong thời gian tới: Các viện phải đảm bảo tiến độ xây dựng, chỉnh sửa Đề án theo quy định; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính sớm có ý kiến góp ý cho đề án để các Viện hoàn thiện việc chỉnh sửa ...

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu 4 Viện chỉnh sửa, hoàn thiện đề án trước ngày 07/8 để tiến hành thẩm định; Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập Tổ thẩm định đề án để triển khai theo đúng quy định của Chính phủ./.

 

Toàn cảnh buổi họp

QLNCKH