Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Thể dục-Thể thao năm 2013

Sáng 30/11/2012 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp Tổ thẩm định nội dung và dự toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ lĩnh vực Thể dục-Thể thao năm 2013.

Thành viên Tổ thẩm định gồm:

1. TS. Từ Mạnh Lương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì cuộc họp.

2. TS. Trần Đức Phấn - Vụ thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên

3. TS. Đàm Quốc Chính - Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao - Thành viên

4. ThS. Nguyễn Kiều Duyên - Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

5. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên

Thư ký hành chính:

1. ThS. Trần Thị Kim Quế - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. CN. Nguyễn Hoàng Anh - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ nhiệm Đề tài:

- PGS.TS. Lâm Quang Thành - Tổng cục Thể dục thể thao

- TS. Lê Đức Chương - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Văng mặt)

Đại biểu tham dự:

- TS. Luyện Quốc Hải - CEO của Bionet Việt Nam - Công ty cổ phần Công nghệ sinh học

- Bà Đoàn Anh Thu - Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao, Tổng cục Thể dục thể thao

Tên nhiệm vụ đã được phê duyệt:

1. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học trong quá trình chuẩn bị các đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội thể thao châu Á Asian Games và Olympic.

- Tên tổ chức chủ trì: Tổng cục Thể dục thể thao

- Tên cá nhân: PGS.TS. Lâm Quang Thành

2. Ứng dụng công nghệ Gene trong tuyển chọn vận động viên.

- Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Thể thao Việt Nam

- Tên cá nhân: TS. Lê Đức Chương

 

Nguồn: MOCST